Zarządzaj swoim kontem przypomnij hasło » załóż nowe konto »

Imprezy

« kwiecień 2017 »
P W Ś C P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Wybierz dzień w kalendarzu, aby wyświetlić informacje o imprezach.Informacje

Regulamin

REGULAMIN SERWISU
DEFINICJE
Użytkownik – osoba zarejestrowana w serwisie HotParty.pl, która uzyskała dostęp do indywidualnego konta w serwisie identyfikowanego nazwą (login) użytkownika i wprowadzonym przez niego hasłem.
Właściciel serwisu – Hotparty Limited
Administrator serwisu – Hotparty Limited
Komentarz – autorska opinia, wypowiedź użytkownika

§1 Postanowienia ogólne
Warunkiem niezbędnym do korzystania z serwisu przez użytkownika jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
Zakładając konto użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu i w pełni je akceptuje.
Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna prawnego lub przedstawiciel osoby prawnej, który zarejestrował się w serwisie i otrzymał dostęp do konta, do którego loguje się za pomocą identyfikatora (nazwa użytkownika, login) oraz wprowadzonego przez siebie hasła.
Login, nazwa zarejestrowanego użytkownika nie może być adresem strony internetowej jak również nie może być wulgarnym wyrażeniem.
§2 Rejestracja, konto użytkownika
Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie.
Rejestracja w serwisie i zamieszczanie komentarzy, fotografii jest bezpłatne.
Konta użytkowników są wyłączną własnością właściciela serwisu.
Użytkownik nie może odpłatnie i nieodpłatnie przekazywać konta innym podmiotom.
Użytkownik zobowiązuje się do nie kopiowania/ powielania w całości lub w części jakichkolwiek materiałów np. zdjęć, tekstów pochodzących z serwisu HotParty.pl bez zgody właściciela.

Avatar użytkownika ( grafika o wymiarach 50x50 pikseli) nie może ważyć więcej niż 100kB, nie może również zawierać wulgarnych rysunków, zdjęć czy animacji oraz innych o treści pornograficznych.
Użytkownik zobowiązuje się do nie wysyłania do innych użytkowników serwisu, treści obraźliwych, gorszących i pornograficznych, naruszających dobra osobiste oraz mających charakter komercyjny lub niepożądany tzw. spam.
Każdy użytkownik ma prawo do zablokowania innemu użytkownikowi serwisu możliwości wysyłania na jego konto wiadomości. Od powyższej blokady nie przysługuje odwołanie do administratora serwisu.
§3 Dodawanie komentarzy
Prawo do dodawania komentarzy w serwisie mają tylko i wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
Użytkownik dodający komentarz ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść i ewentualne konsekwencje.
Użytkownik zobowiązuje się do używania polskich znaków w treści dodawanego przez siebie komentarza.
Użytkownik zobowiązany jest do nie dodawania w serwisie treści o charakterze reklamowych towarów, usług i firm, i innych o charakterze komercyjnym.
Użytkownik zamieszczając zdjęcie w serwisie zaświadcza, że posiada pełnię praw autorskich majątkowych do opublikowanego zdjęcia. Dodając zdjęcie użytkownik oświadcza, że udziela właścicielowi serwisu licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 170 z późniejszymi zmianami) do dodanego zdjęcia. Licencja jest bezterminowa, bezwarunkowa i nie wygasa zarówno po usunięciu zdjęcia z serwisu jak i usunięciu konta użytkownika w serwisie. Z tytułu udzielenia niniejszych licencji użytkownikowi nie przysługuje żadna forma wynagrodzenia.
W celu ochrony wizerunku właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy kontrowersyjnych, naruszających poczucie dobrego smaku, zawierających treści erotyczne, noszących oznaki czynów nieuczciwej konkurencji lub spamu.
Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnień i kasowania dostępnych w serwisie informacji, bez uprzedniego informowania o tym użytkowników serwisu.
§4 Odpowiedzialność
W przypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniu prawa autorskiego i praw pokrewnych w związku z publikacją zdjęcia lub zamieszczonej treści właściciel serwisu przekaże stosownym instytucjom wszystkie dane umożliwiające identyfikację autora zdjęcia/treści. Publikacja komentarzy zawierających treści łamiących prawo, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i aplikacje szpiegowskie (spyware), nawołujących do przemocy, zwłaszcza na tle rasowym, religijnym lub etnicznym jest zabronione.
Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez użytkowników. W przypadku wykrycia treści zabronionych niezgodnych z nin. regulaminem, konto użytkownika zostanie skasowane bez uprzedniego powiadomienia, a informacja o koncie i użytkowniku zostanie przekazana odpowiednim organom ścigania.
§5 Ochrona danych osobowych
Serwis gromadzi dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Użytkownik zakładając konto w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela serwisu także do celów marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych przekazanych podczas rejestracji konta.
Podanie adresu poczty elektronicznej podczas rejestracji użytkownika w serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym także korespondencji handlowej od właściciela serwisu i jego partnerów, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§6 Usługi świadczone przez serwis
Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby usługi były świadczone na najwyższym poziomie. Nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Użytkownik korzysta z usług serwisu na własną odpowiedzialność. Przerwy w dostawie usługi lub inne błędy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do administratora serwisu.
Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usługi. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
Administrator serwisu nie odpowiada za skutki wykorzystania przez osoby trzecie haseł użytkownika niezależnie od sposobu ich uzyskania.
Administrator serwisu może zwrócić się do użytkownika z żądaniem zaniechania czynności niezastrzeżonych w niniejszym regulaminie, ale uznanych przez administratora za niepożądane. W takim przypadku żądanie administratora ma rygor natychmiastowej wykonalności, zaś odmowa wykonania jest uznana za złamanie postanowień regulaminu.
§7 Postanowienia końcowe
Naruszenie zasad niniejszego regulaminu skutkuje blokadą, a w konsekwencji usunięciem konta użytkownika. Decyzje o usunięciu konta użytkownika podejmuje samodzielnie administrator serwisu lub osoba przez niego upoważniona. Od decyzji o usunięciu strony lub konta użytkownikowi nie przysługuje odwołanie. Aktualnie obowiązujący regulamin serwisu zamieszczony jest na stronie HotParty.pl. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania użytkowników, wskazując jedynie datę ostatniej modyfikacji regulaminu. Wnioski, uwagi i skargi odnośnie funkcjonowania serwisu można składać za pośrednictwem dział „ Kontakt”, a także listownie na adres administratora serwisu podany w definicjach niniejszego regulaminu.
Wszelka treść podstron, opisy na nich zamieszczone, sformułowania słowne, slogany reklamowe, słowa kluczowe, meta tagi, kod źródłowy, a także logo firmy, elementy graficzne i zdjęcia stanowią własność intelektualną firmy F.H.U. "PARTY" Sławomir Fojcik w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego, w całości lub w części, jest zabronione pod rygorem konsekwencji karnych określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
Data opublikowania Regulaminu: 01.01.2006 r.